Stiftelsen för rättsinformation

Juridiska tjänster via webben - drivkrafter och överväganden

anordnas i samarbete med Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet och Svenska Föreningen för IT och Juridik (ADBJ)

Tid: Tisdagen den 15 november 2011, kl. 09.00 till kl.16.00
Plats: Filmhuset, Borgvägen 1, Gärdet, Stockholm (karta)

Anmälan: Senast tisdag, 8 november, på http://www.juridicum.su.se/iri/rattsinfo/ (OBS: Konferenslokalen rymmer endast ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller)

Konferensen är avgiftsfri. Ett detaljerad program finns här som pdf. En sammanfattning av konferensen kommer att finnas i anslutning till konferensen.

 
Tid

Ämne 

Talare

Presentation
09.00 - 09.30

Registrering & KAFFE

   

09.30 - 09.45

Presentation av konferenstemat

Cecilia Magnusson Sjöberg, IRI

 

09.45 - 10.30

1. Inledande samtal

Den digitala agendan, teknikutvecklingen och juridiken

 

 

 

Samtalsledare: Olle Olsson, SICS

Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE

Joakim Jardenberg, Rådgivare
Eva Lenberg, Justitiedepartementet

Mårten Schultz, Uppsala universitet

 

10.30 – 11.10

2. Juridiska e-applikationer

(a) Juridisk rådgivning via nätet

(b) Sociala medier för jurister

 

Christine Kirchberger, IRI

Filip Vujcic och och Stefan Vujcic, Lawesome.eu


(a) länk
(b) pdf

11.30 – 12.30

(c) Myndigheters e-tjänster

(d) PSI-relaterade tjänster

(e) Rättsinformation i molnet

 – en grund för nya tjänster?

Rolf Källman, Riksarkivet
Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare
Staffan Malmgren, Domstolsverket

 

(c) pdf
(d) länk
(e) pdf


13.30 - 14.30

3. ”Law as a service” - den viktigaste frågan

(a) För näringslivet

(b) För den offentliga förvaltningen

(c) För medborgaren

- privatperson och företagare

      

Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ AB

Johan Bålman, E-delegationen

Inger Gran, Dataföreningen


(a) pdf
(b) pdf
(c)
pdf

15.00 - 16.00

Paneldiskussion

Moderator
Peter Danowsky, Danowsky & Partners
 

Paneldeltagare
Anna Domander, Systembolaget
Hans-Olof Lindblom, Datainspektionen

Cecilia Magnusson Sjöberg, IRI
Rolf Nordqvist, Bisnode
Olle Olsson, SICS