Stiftelsen för rättsinformation

Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av representanter för det allmänna samt privata företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar för detta genom att anordna workshops och konferenser, samt sprida information genom nyhetsbrev och denna webbplats.

 

Aktuellt

Stiftelsen för rättsinformation informerar om sin verksamhet på Twitter @rattsinfo. Kommande seminarier och konferenser inom IT-rätt och rättsinformatik publiceras även på blawblaw.se, Institutet för rättsinformatik  (IRI):s blogg.
   • Nästa heldagskonferens äger rum
    den 10 november 2015.

  • Nästa styrelsemöte äger rum
    den 8 december 2015.

  • Påföljande styrelsemöte äger rum
    den 21 april 2016.
  
          


Dokumentation från tidigare konferenser: 

2015 Konferensen Framtidens rättsinformation.
2014 Konferensen Etiska aspekter - legitima rättsdatabaser.
2013 Konferensen Persondataskydd – ännu en gång.
Rättsläget i avvaktan på resultatet av EU:s reformarbete
(se även här).
2012 Nordiska konferensen i rättsinformatik - Internationalisation of law in the digital information society
2011 Konferensen Juridiska tjänster via webben - drivkrafter och överväganden
2010 Konferensen Sociala medier som kommunikationskanal för rättsinformation
   

Under Dokumentation finns material från tidigare konferenser..